Equine Assisted Coachen

Equine Assisted Coachen is een coachingsmethode waarbij je samen met het paard op zoek gaat naar jezelf. Het is een vorm van ervaringsgericht leren. Het antwoord ligt in onszelf. Bij coaching met paarden wordt er door middel van eenvoudige oefeningen samen met het paard naar deze antwoorden gezocht. Tijdens iedere sessie staat de kwaliteit voor alle deelnemers, zowel mens als paard, centraal.

Equine Assisted Coachen legt in de coachingsessies de nadruk op het evenwicht tussen het paard, uzelf en uw omgeving. Het uiteindelijke doel  is om je te laten denken, voelen en doen op hetzelfde niveau als uw gesprekspartner. Iedere gesprekspartner heeft daarbij zijn eigen verantwoordelijkheden en moet het nodige respect tonen voor elkaar, voor zichzelf, voor de anderen en voor het paard.

De coaching is gebaseerd op begeleiding vanuit het ‘nu’. Het is belangrijk om te begrijpen dat het antwoord in onszelf ligt. In de sessies fungeert de coach telkens als facilitator. De kracht van de methode is tweeledig. Er wordt niet alleen geput uit de ervaring met de paarden, maar ook uit de begeleiding door middel van gespreksvormen. Door deze verbinding van paard en gesprek is het een  methode met unieke mogelijkheden.

In het kader van de gezondheidsbegeleiding komt het vooral aan bod om de mentale klik te bevorderen die nodig is om een vitale levensstijl te kunnen blijven aanhouden. Het is belangrijk dat je je goed in je vel voelt, dat je weet waar je nar toe wil en je doel ook bereikt en volhoudt. Wanneer je je uitgeput voelt, is het niet alleen nodig om via voeding en massage je terug op te krikken maar de mentale ondersteuning om er aan te beginnen en het vol te houden,
is zeker zo belangrijk.

We moeten niets maar we willen te veel. Leer proiriteiten stellen, werk twijfel weg, bewaak je grenzen… al deze thema’s kunnen aangepakt worden tijdens de equicoachsessies

De natuurlijke aantrekkingskracht tussen dieren en kinderen werken heilzaam voor kinderen.. Als ik met kinderen werk beperk ik me tot de groep die onder druk staan of niet tot rust kunnen komen . Relaxatiebegeleiding en coachen met paarden gaan dan hand in hand.

Een coachingssessie kost 70 euro en duurt 1 uur.